Lille Torungen fyrstasjon

Lille Torungen fyrstasjon har et 28,9m høy tegltårn oppført i 1844. Stasjonen omfatter tegltårnet, oljebod, tufter etter bolig, uthus, naust og landing, samt spor etter flere hager. Stasjonen ble opprettet samtidig med Store Torungen og Sandvikodden fyrstasjoner og har funksjonell og visuell forbindelse med disse. Lille og Store Torungen ble bygget som tvillingfyr. Fyrstasjonen ligger i sammenheng med verneverdige bygningsmiljøer ved innseilingen til Arendal. Fyrstasjonen ble nedlagt i 1914 og erstattet av en liten fyrlykt. Fyrteknologien hadde på dette tidspunkt gjort det unødvendig med to fyr. Alle bygningene på fyrstasjonen, med unntak av en oljebod, ble revet eller flyttet ved nedleggelsen.

Fredet kulturminne

Lille Torungen er, samen med Stoe Torungen og Sandvika fyr, fredet som kulturminne etter kulturminnelovens § 15. Dette fordi Lille Torungen har stor fyrhistorisk verdi med landets høyeste fyrtårn i tegl, et relativt sjeldent tårnmateriale i Norge. Anlegget har sammen med Store Torungen fyrstasjon stor miljøbetydning i sammenheng med bygningsmiljøene ved innseilingen til Arendal, og stor identitetsverdi for Byen med de tvende Fyre. Fyrstasjonen har stor fyrhistorisk interesse sett i sammenheng med Store Torungen fyrstasjon, selv om tårnet idag står uten fyrapparat.

   
 

Utsikt fra lyktehuset i Lille Torungen

Mulighet for unik fyropplevelse

Lille Torungen fyr eies av Kystverket, men disponeres av Stiftelsen Torungen fyr. I samarbeid med Aust-Agder Turistforening leies fyret ut til interesserte for dags- eller kveldsbesøk. Det er dessverre ikke tillatt å overnatte i fyret. De som ønsker overnatting kan få dette på Store Torungen.

På Lille Torungen kan man komme helt opp i lyktehuset og oppleve panoramautsikt til skjærgården og innseilingen til Arendal. Her er det et rundt bord med plass til ca. 12 personer rundt. Fra tårngalleriet på utsiden kan en kjenne den friske sjølufta og få overblikk over ruienene etter den gamle fyrstasjonen.

For booking klikk her.

Utsikt mot byen

   
 

Havneforhold

Lille Torungen ligger utsatt til, ytterst i havgapet. Den gamle havna (C, se kart nedenfor) ligger på øyas vestside. Moloen er gjenoppbygd og skjermer for vær og vind fra øst. Havna her er dessverre ikke veldig dyp, men egner seg for mindre båter og joller. Det er mulighet for å trekke småbåter på land på den gamle slippen.

Den gamle havna på Lille Torungen

Kart Lille Torungen

Kartet viser 4 ulike steder å legge til. Vanligvis er den gamle vinterhavna (A) det beste stedet, her ligger en som oftest le for solgangsbrisen fra sør-vest. Her er også dybe for større båter/seilbåter. Det er ikke brygge, men det er lagt ut solide dekk/fender på fjellet og bolter på land. Dregg må brukes. Vær oppmerksom på strøm og drag i sjøen.

Plassen merket (D) egner seg i rolig vær, eller ved øst/nord-østlige vinder. Her er det dybde for seilbåter og bolter på land.

På østsiden (B) ligger en i le for kraftig vind fra sør/sør-vest. Store båter kan ligge langs fjellet i rolig vær. Vær oppmerksom på landtungen som stikker ut fra odden sør-øst for (B).

Merk: All fortøyning på Lille Torungen skjer på eget ansvar. Stiftelsen Torungen fyr eller Aust-Agder Turistforening tar ikke ansvar for skader som måtte komme på båter som ligger fortøyd her. Vær og vind kan skifte raskt, la derfor ikke båten ligge fortøyd her uten tilsyn, elller over natten!

 

   
 

Fyrtårnet

Tårnet på Lille Torungen

Tårnet på Lille Torungen er 28,9 m høyt og oppført i tegl. Tårnet har totalt 8 etasjer inkludert vindeltrapp i bunnen og lyktehus på toppen. Det er ikke innlagt strøm eller vann. Det kan være lurt å ta med lommelykt ved besøk da den første trappeetasjen er mørk.

Innvendig trapp

I de nedre etasjene henger utstillingen "Kystens veivisere", en utstilling om fyr, sjømerker, losing og havner i Aust-Agder. Utstillingen ble laget i forbindelse med Aust-Agder fylkesskommunes prosjekt "Økomuseum Skagerrak". Det er også utgitt et eget hefte om utstillingen.

Utstilling

I tillegg til utstillingen er det også plass til noen bord og stoler i hver etasje. Det er ikke fast innredning, men det står ca. 4 bord med tilhørende stoler til bruk i disse etasjene. Hver etasje har to vinduer.

Trapp og vindu

Anretning

Inne i 7.etg. er det plassert en enkel anretningsbenk for bruk til matlaging ol.

Galleriet

I 7. etasje er det utgang til galleriet. Støpejernsrekkverket rundt galleriet er laget på Næs Jernverk i Tvedestrand.

Lyktehuset

I lyktehuset på toppen av fyret er det et rundt bord med plass til ca. 11-12 personer rundt. Herfra er det 360 graders panoramautsikt til skjærgården!

Ruiner etter fyrstasjon

Ruiner Lille Torungen

Rett på sør-østsiden av tårnet kan vi se ruinene etter de gamle bygningene på fyrstasjonen. Disse ble revet og flyttet i 1914. På bildet over ser vi kjellermurene til fyrvokterboligen oppe til venstre. Til høyre ser vi fundamentene etter assistentboligen. Betongkassen til høyre er vannsisternen. I bakgrunnen sees gangveien ned til havna. For nærmere omtale av den gamle fyrstasjonen se her..

Oljebod I

Oljebod til fyret

Rett ved siden av fyrtårnet står den gamle oljeboden bevart. Den er oppført i betong, trolig på slutten av 1800-tallet. Her ble parafinoljen til fyrets lampe oppbevart. Bygningen brukes i dag som lager.

Oljebod II

Oljebod tiil lykt

Etter at Lille Torungen fyr ble lagt ned i 1914, ble det oppført en liten lykt på østenden av øya. Til denne hører det en liten, tradisjonell oljebod med pulttak. Lykta er elektrifisert og boden benyttes derfor ikke i dag.

Toalett

Toalett

Ved havna ligger et toalettbygg oppført i 2007.

   
 

1985

Rehabilitering 1985

Fra fyrstasjonen ble lagt ned i 1914 og fram til 1985, ble det utført minimalt vedlikehold på fyret. Under krigen 1940-45 ble tårnet skadet av minesprengninger. Resultatet var et fyr i elendig forfatning. Foreningen Lille Torungens Venner, etablert mars 1983, klarte i løpet av et par år å samle inn nok midler fra offentlige og private til at restaureringsarbeidene kunne begynne i mai 1985.

Selve fyret blir sandblåst og fuget med sement og impregnert. Skadene er imidlertid større enn antatt. På rotunden er det store sprekker fra frostsprengning som følge av betydelige vannlekkasjer. De tykke veggene av teglstein er fulle av vann. Fyret blir ikke restaurert innvendig av frykt for å hindre teglmurene i å tørke opp.

1992

Etter 7 år var det klart at overflatebehandlingen fra 1985 er for tett. Frostprengning medfører omfattende skader i pussen. Fyret blir derfor på nytt sandblåst. Denne gangen satses det på en semnetforsterket kalkmørtel av type "Rescon murtett". Denne visert seg å holde relativt godt. Samtidig blir ventilasjonen i tårnet forbedret.

1993

Fyrlykten innredes med bord og benker. Utvendig vedlikehold og utbedring av den gamle steinbrygga utføres med sysselsettingsmidler.

2003

Bygging av molo

Basert på gamle tegninger og foto, blir den gamle moloen rekonstruert og gjenoppbygd denne sommeren. Dette er et omfattende og krevende arbeid som utføresav entrerenørfirmaet Kruse Smith. AS. Total kostnadsramme er på ca. 1 mill. kroner.

2004

Bryggerestaurering

Den gamle brygga på innsiden av moloen restaureres.

2007

Nytt toalett

Nytt toalett bygges med tilskudd fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Bygget oppføres med kledningi ubehandlet sibirsk lerk som med tiden skal få en nøytral gråfarge slik at bygningen glir mest mulig i ett med landskapet.

2008

Rengjøring av fyret

Fyret vaskes for skitt og mose. Deretter slemmes det med ett strøk "Rescon murtett".