Beskrivelse av Store Torungen fyrstasjon 26. oktober 1915:

”Taarnet er av Støpejern og sammensat av 16 stykk – 12 delt taarnringer samt en fotring, det er fundament av betong, er 26 m høit, 7.9 m i diameter paa bundflens og 4.1m i diameter i toppen. Det er paa 7 plankegulve paa jernbjælke avdelt i 8 etager. I hver av de nedre 7 etager findes 2 jernvinduer, 1 stykk 14 trins jerntrap med handrække av træ, gelander rundt trappeaapningen samt i gulvet en hengslet lem for opheising.

I 1. etage, der har cementgulv, findes en dobbelt indgangsdør av ek. I 2. etage findes et lite skap for ringeledningens batteri. I 5 etage er indredet et skap med hylder og dører. Gjennom de 3 øverste etager gaar en lodkasse forsynt med 3 dører. I 8 etage er en trappeaapning indrukket. I indrukningen findes et lampeskap med hylder og dør, 1 jernvindu og speildør med rute ind til vagtværelset hvor det findes en ovn, 1 jernvindu med indvendige vinduer, 2 ringeklokker, 5 trykknapper, 1 strømbryter, 2 lodkassedører.

Taarnveggen er kledt med dobb. panel med paprullindlæg, gulvet har stubbloft med lerfyld og loftet himling av bord. Lygten er er 16 delt, er 4 m i diameter og 2.3 m høi i lyset, har Kronring av støpejern, indvendig panelt, samt tak av staalplater, ind. klædt med dobb. panel med paprullmellemlag og gulv av betong paa jernbjælker dekket med bord. Her findes en indretning over trappeopgangen med en speildør med rute, lampeskap med dør, 1 filbænk, 2 rekker for verktøi, en rute i gulvet ned til vagtværelset, 1 søile for apparatet, 1 urverk for do., 16 stjerneventiler, indv. lyktegalleri, hvortil en 8 trins jerntrap fører op, 48 krummede speilglassruter samt en speildør med rute ut til lygtebislaget der er av platejern og hvor findes 2 ruter, 2 jerndører og en luftkjel for sirenen. Taarngalleriet er av støpejern forsynt med støpejernsrækverk.

Fra vagtværelset fører ringeledninger ned gjennem taarnet og bort til maskinhuset og de fire fyrbetjentboliger. Foran taarnets indgangsdør er en 7 trinns cementtrap forsynt med jernrækverk og rundt taarnfoten løper en sementert platting. Over inngangsdøren står skiltet med årstallet 1914.”

snitt lykta

Detalj av tårntoppen (maskinrommet under lykten). Tegn.: Kystverkets arkiv

byggetegning tårnet

Grunnplan og snitt. Tegn.: Kystverkets arkiv

Tilbake til forrige side.