selskap på brygga

Booking på Store og Lille Torungen

Aust-Agder Turistforening(AAT) har ansvaret for booking og drift av begge fyrstasjonene. Booking skjer via Oslofjordens Friluftsråds sine sider for Kystled.

Klikk her for å gå til online booking.

Samarbeid med Aust-Agder Turistforening

I 2005 søkte og fikk Stiftelsen Torungen fyr sammen med Aust-Agder Turistforening (den gang kalt Arendal og Opplands Turistforening) en leieavtale med Kystverket for bruk av Store Torungen fyrstasjon.

Turistforeningens formål er å ”Arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag”. Dette passer godt sammen med Stiftelsen Torungen fyrs formål om å bevare og formidle fyrene som en del av kystkulturen. Turistforeningens lange erfaring fra hyttedrift og tilrettelegging for friluftsliv, sammen med Stiftelsen Torungen fyrs kompetanse på, og erfaring fra, kulturminnevern og fyrbevaring, har vist seg å være en bra kombinasjon. Aust-Agder Turistforening har nå ansvaret for den daglige driften, booking og øvrig tilrettelegging for allmenheten på både Store og Lille Torungen. Stiftelsen Torungen fyr har ansvaret for vedlikeholdet av bygninger og anlegg på begge fyrstasjonene (med unntak av tårn og maskinhuset på Store Torungen som fortsatt er Kystverkets ansvar).

I tillegg til Turistforeningen lokallag har Torungens venner også et mangeårig samarbeid med andre lokale og nasjonale foreninger: Hisøy Historielag, Fortidsminneforeningen og Norsk Fyrhistorisk forening.