kart Lille Torungen

 

Beliggenhet

Lille Torungen fyrstasjon ligger på en liten øy ca. 5,2 km utenfor Arendal. Store Torungen ligger ytterligere 1,4 km lenger ute i havgapet. Nærmeste brygge med kjørevei er ved Havsøysundet mellom Havsøya og Hisøya. Herfra er det 1,7 km til Lille og 3,1 km til Store Torungen.

Transport

Ved overnatting på Store Torungen frarådes bruk av egen båt. Fyret ligger ytterst i havgapet og havneforholdene kan fort bli vanskelige ved ulike vindretninger. Har man ikke egen båt kan transport bestilles gjennom et av disse selskapene:

Skilsøferga AS: tlf: 900 61 235

M/S Patricia AS: tlf: 97145000

Mørland & Karlsen AS: 37 01 66 00