Om utstillingen:

Denne nettutstillingen er en digital utgave av utstillingen ved samme navn som henger i tårnet på Lille Torungen. Den ble opprinnelig laget som en vandreutstilling i regi av prosjektet "Økomuseum Skagerrak" i 1994. Utstillingen var et samarbeid mellom fylkes-kommunen og kystkommunene i Aust-Agder. Den er støttet økonomisk av Norsk Kulturråd og Kystverket.

Arbeidsgruppen for utstillingen var:

  • Oddvar Salomonsen (Kystverket)
  • Henrik Bang (Forbundet Kysten)
  • Nils H. Thommesen (Fortidsminneforeningen)
  • Jarle Bjørklund (museene i Aust-Agder)

Tekst:

  • Oddvar Salomonsen
  • Kirsten Hellerdal
  • Jo van der Eynden
  • Harald Tallaksen

 

 

 
 

 

 

Kystens veivisere

"Sjøen kan framfor alt sees som en landevei, -en vidstrakt allmenning hvor mennesker krysser i alle retninger: Visse strekninger har imidlertid vært mer trafikkert enn andre."
A.T.Mahan (1840-1914), am. sjøfartshistoriker

Skagerrak og leia langs Agder-kysten har til alle tider vært en viktig handelsvei -helt fra middelalderens handel mellom Hansabyene rundt Nord- og Østersjøen, hollendernes og skottenes trelasthandel på Agder fra 14-1500-tallet, seilskipsfartens gullalder midt på 1800-tallet og fram til dagens omfattende nytte- og lystbåttrafikk. Vind og strøm, i tillegg til de grunne farvannene rundt Skagens Odde, har ført mange skip oppunder vår kyst. Med lumske båer, mange holmer, øyer og trange sund har det ikke vært leit å navigere trygt inn mot havn, enten det var for å laste, losse eller søke havn for uvær og mørke. Med dette som bakgrunn har de mange «kystens veivisere» -varder, staker, fyr og loser -vist vei trygt inn til og ut fra havn.

ekstrand

Foto: Dannevig Foto.